فریلنسر
ایمیل تأییده شده است شیوا سادات شجاع مداحی
5.0/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-11-24

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

1

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
  • سطح پروژهسطح بالا
  • 2020-12-01
    • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
    • کیفیت کار من چگونه بود؟
    • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
    • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی