فریلنسر
ایمیل تأییده شده است عاطفه محمدزاده خلیل آبادی
5.0/5 (2 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-10-10

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

2

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
 • سطح پروژهسطح بالا
 • مشهد
 • 2020-10-11
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

طلاع رسانی خدمات مجموعه ی معین کالا به معین های اقتصادی

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-10-11
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب