کاربر حرفه ای
فریلنسر
ایمیل تأییده شده است فرشته قنبری
5.0/5 (5 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-09-19

ویدئو و پادکست

سلام

2

در دست اقدام 
پروژه‌ها

5

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

ویدئو تبلیغاتی برای برندها

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-11-24
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

ساخت ویدئو راهنمای فروشنده شو

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-09-28
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

ساخت ویدئو میوه

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-09-27
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خیلی خوب