فریلنسر
ایمیل تأییده شده است معصومه بی پروا
5.0/5 (1 بازخورد)
تاریخ عضویت 2021-01-05

0

در دست اقدام 
پروژه‌ها

1

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

ترجمه متن انگلیسی به فارسی

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مشهد
 • 2021-01-21
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

بسیار کامل بود