فریلنسر
ایمیل تأییده شده است مهدی چمبری
4.0/5 (3 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-09-21

2

در دست اقدام 
پروژه‌ها

3

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

طراحی لوگو معین کالا

 • سطح پروژهسطح بالا
 • مشهد
 • 2020-10-18
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

ک

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

طراحی تابلو راهنما

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-10-18
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

ادیت عکس های محصول

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-10-18
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب