کاربر حرفه ای
فریلنسر
ایمیل تأییده شده است مهلا صفائی
5.0/5 (3 بازخورد)
تاریخ عضویت 2020-09-19

2

در دست اقدام 
پروژه‌ها

3

تکمیل شده 
پروژه‌ها

0

لغو شده 
پروژه‌ها

0

در دست اقدام 
سرویس

0

تکمیل شده 
سرویس

0

لغو شده 
سرویس

0 ریال

جمع کل 
کارکردها

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد

بازخورد مشتری

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

اصلاح ساختار سایت

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-10-12
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

کارشناس محتوای سایت

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-09-30
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

خوب بود

شرکت
ایمیل تأییده شده است تجارت سازان آویژه آریا

اضافه کردن محصولات به سایت

 • سطح پروژهسطح بالا
 • 2020-09-30
  • رفتار حرفه ای من چطور بود؟
  • کیفیت کار من چگونه بود؟
  • آیا من به مهلت انجام متعهد بودم؟
  • آیا ارزش پروژه و خدمات را داشتم؟

عالی