مشهد

مجموعه معین کالا، وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی، با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از کسب و کارها در استان؛  نیروی فریلنس (freelance) می پذیرد. شما…

  • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال
5.0/5(1 بازخورد)

هر کلمه 40 تومان زمان تحویل 1 تا 4 روزه هر صفحه 250 کلمه (10000 تومان) 6 صفحه

  • هزینه پروژههزینه 600,000 ریال
5.0/5(1 بازخورد)

0.0/5(0 بازخورد)

  • هزینه پروژههزینه 2,500,000 ریال - 3,000,000 ریال
0.0/5(0 بازخورد)

  • هزینه پروژهبرآورد ساعت 7,000,000 ریال برای 14 ساعت

طراحی فرم‌های انبارداری (7 عدد) طراحی فرم‌های کمپین (2 عدد) طراحی فرم‌های گزارش‌های هفتگی (1 عدد)

  • هزینه پروژههزینه 2,280,000 ریال - 2,360,000 ریال