جزئیات پروژه

بازاریاب میدانی

  • نوع شغلنوع شغل: در سایت
  • مدت زمان پروژه1 تا 3 ماه
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

فردی با شرایط زیر جهت همکاری نیازمند است :
دارای بیان قوی
با حوصله
توان بازاریابی به صورت میدانی

هزینه : توافقی

دسته بندی های صنعت