نوشتن مطالب

ظفر
 • 200,000 ریال - 1,000,000 ریال / ساعت
 • مشهد
 • ذخیره
0.0/5(0 بازخورد)

سلام آماده ام تا یاد بگیرم

 • هزینه پروژههزینه 1,000,000 ریال - 10,000,000 ریال

در نظر است برای معرفی سایت معین کالا، و نحوه ارائه خدمات به مشتریان  ویدئوی معرفی در قالب موشن گرافی تهیه شود تهیه کننده می بایست سناریو خلاقانه برای معرفی…

 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: از راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • مهلت پروژهمنقضی شده
 • مشهد
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه
 • هزینه پروژههزینه 300,000 ریال - 1,000,000 ریال

برای بلاگ سایت معین کالا و نوع خدمات و محصولاتی که در آن عرضه می شود مد نظر است محتوای خاص تهیه شود. دسته بندی های معین کالا در حوزه…

 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: از راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • مشهد
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه